Diensten van Cor Millenaar

  Als 1ste automotive onderneming in Nederland!

  Cor Millenaar B.V. is als eerste automotive bedrijf in Nederland gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder, niveau 3. Klik hier voor onze officiële registratie bij het SKAO. Dit betekent in de praktijk dat wij op een structurele manier ons energiegebruik en daarmee de CO2 uitstoot terugdringen.

  Het belang

  Samen werken aan CO2 reductie binnen ons bedrijf zorgt er voor dat wij goed blijven aansluiten bij de wensen en de belangen van onze relaties, medewerkers en de maatschappij. De ontwikkelingen als het gaat om het broeikaseffect, toekomstige schaarste aan fossiele brandstoffen maken het een steeds belangrijker onderwerp in onze bedrijfsvoering.

  Hoe?

  Begeleid door Klimeet B.V. en als actief bedrijfsproces door medewerkers geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Middels de online systeem applicatie van Smarttrackers, gebaseerd op het principe 'meten is meer dan weten'.


   

  Waar bent u naar op zoek?